Indukční deska, jak vybírat

Indukční deska je na trhu zastoupená řadou výrobců a modelů. Jak vybírat?

  • Indukční deska by měla mít příkon nad 7000 W. Indukční deska s menším příkonem má pomalý ohřev a přijdete tak o jednu z výhod: rychlost.
  • Indukční deska by měla mít ochranu proti vznícení oleje. Indukční deska je schopná zahřát olej nad 300°C velmi rychle. Stačí malá chvilka nepozornosti, jedno odběhnutí z kuchyně, telefon, zazvonění u dveří a neštěstí je na světě.
  • Indukční deska je elektronické zařízení a měla by mít ochranu proti přepětí a podpětí. Určitě chcete, aby vám indukční deska dlouho vydržela. Automatická detekce chrání vaší desku před poškozením.
  • Pokud si budete indukční desku zapojovat sami, možná oceníte ochranu proti špatnému zapojení. Nejeden montér s povděkem uvítal tuto funkci ve chvíli, kdy desku zapojil špatně a za normálních okolností by tím trvale zničil elektronické obvody.

Výše uvedená kritéria činí zásadní rozdíly mezi jednotlivými výrobci. Dostatečný příkon a zmíněné bezpečnostní prvky nejsou pro všechny výrobce běžné. Funkce jako dětská pojistka apod. má naproti tomu indukční deska téměř všech výrobců. Všechny indukční desky Brandt splňují výše uvedená kritéria.

Jak byste se při hašení vzníceného oleje zachovali vy? Indukční deska má mnohé bezpečnostní funkce. Patří mezi ně i ochrana proti vznícení oleje. Maximální teplota varné zóny je limitována 300°C, tedy teploty, za níž se například olej nemůže vznítit.

Indukční deska s nerezovým rámečkem nebo bez?

Z hlediska designu často stojíme před rozhodnutím, zda bude lepší indukční deska s nerez rámečkem nebo bez rámečku. Záleží na vašem estetickém cítění, nicméně pravdou je, že indukční deska s nerezovým rámečkem vyžaduje trošku větší opatrnost, aby nedošlo k jeho poškrábání apod.

Indukční deska s nerezovým rámečkem a bez nerezového rámečku je například:

Indukční deska – jaké ovládání?

Indukční deska má dotykové ovládání. I dotykové ovládání může být rychlejší nebo pomalejší,. Jednodušší nebo složitější. Jedním z nejpokročilejších ovládání je ovládání CYCLIC.

  • Klouzavým pohybem prstu po ovládacím prvku ve směru hodinových ručiček výkon zvýšíte. V opačném směru výkon snížíte.
  • Jediné tlačítko umožňuje nastavení jednoho ze 3 výkonů: Booster, střední nebo mírný výkon.

Indukční deska s ovládáním CYCLIC je například:

Indukční deska – kolik varných zón?

V závislosti na počtu osob v domácnosti nebo jiných potřebách se obvykle volí dvou, tří nebo čtyřplotýnková indukční deska. Hodně oblíbené jsou varné zóny uspořádané vedle sebe, tzv. MAXI zóna.

  • MAXI zóna o rozměrech 40×23 cm umožňuje použití velkých kulatých nebo oválných nádob.
  • Umožní vařit až ve 3 nádobách současně nebo v jedné velké nádobě položené přes celou plochu.
  • MAXI zónu můžete rozdělit na 2 samostatné plochy a nastavit individuální příkon na každé z nich.
  • Dosahuje výkonu až 3600 W.

Indukční deska Brandt s dvěma, třemi, čtyřmi varnými zónami a MAXI zónou je například:

Indukční deska, 220 V nebo 380 V?

Indukční deska s větším příkonem vyžaduje zásuvku na 380 V. Alternativou je přívod dvakrát 220 V s dvojím samostatným jistěním 16 A jističem.

Pouze indukční deska se slabším příkonem lze připojit do klasické zásuvky 220 V.

Kombinovaná indukční deska Brandt TI613BS1 je jediná deska Brandt, která lze připojit do zásuvky 220 V. Všechny ostatní indukční desky Brandt vyžadují zásuvku na 380 V (alternativou je přívod dvakrát 220 V s dvojím samostatným jistěním 16 A jističem).

 
 

Indukční deska

Indukční deska je nejmodernější varná deska na trhu. Je pro ní charakteristická nízká spotřeba energie, okamžitá regulace ohřevu, vysoká míra bezpečnosti, snadná údržba, elektronické řízení a pokročilé funkce. Historicky uváděné nevýhody nejsou poplatné dnešní době. Více na téma indukční deska.

Plynová deska

Plynová deska má výhodu v podobě nízké pořizovací ceny. Nevýhodou je spalování kyslíku v místnosti a splodiny po jeho hoření. Ty nemusí být cítit, ale projeví se například brzkým znečištěním malby v kuchyni. Při úniku plynu hrozí nebezpečí otravy nebo výbuchu.

Sklokeramická deska

Sklokeramická deska se narozdíl od elektrické desky snadněji čistí, má elektronické řízení a pokročilejší funkce. Nevýhodou je velmi vysoká spotřeba energie. Varné místo dosahuje velmi vysokých teplot a zbytkové teplo je těžko využitelné. Vrstva nečistoty může znehodnotit výhodu v podobě dobrého kontaktu varné desky s nádobou.

Elektrická deska

Elektrická deska má výhodu v podobě nízké pořizovací ceny. Nevýhodou je velmi vysoká spotřeba energie a nemožnost rychlé regulace ohřevu. Varné místo dosahuje velmi vysokých teplot, deska pomalu chladne a zbytkové teplo je těžko využitelné. Je náchylná ke korozi.